PRO AM

POS PLAYER PLAYER NAT EARNING PLAYED ROUND STROKE AVG
1 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA ฿974,250.00 3 10 68.80
2 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA ฿759,325.00 5 20 68.40
3 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA ฿567,266.67 4 16 68.38
4 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA ฿559,800.00 5 20 69.95
5 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA ฿483,550.00 2 8 69.63
6 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA ฿407,954.17 4 16 68.06
7 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA ฿341,625.00 3 12 69.33
8 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA ฿329,300.00 3 12 67.92
9 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA ฿318,250.00 4 16 69.63
10 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA ฿313,450.00 5 18 70.06
11 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom  SAKSANSIN THA ฿311,512.50 4 16 68.50
12 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA ฿293,450.00 2 8 69.13
13 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA ฿272,525.00 5 18 69.00
14 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA ฿272,000.00 2 8 68.38
15 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA ฿267,150.00 5 18 69.61
16 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA ฿264,750.00 5 18 69.28
17 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA ฿237,483.33 5 14 71.07
18 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA ฿235,933.33 5 18 70.11
19 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA ฿228,500.00 4 16 70.06
20 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA ฿210,000.00 5 20 69.85
21 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA ฿201,350.00 5 18 70.17
22 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA ฿192,062.50 4 15 70.80
23 อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA ฿182,912.50 3 12 70.33
24 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA ฿172,058.33 3 12 69.58
25 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA ฿166,425.00 4 16 69.44
26 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA ฿156,600.00 4 16 69.69
27 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA ฿150,975.00 5 20 70.30
28 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA ฿149,958.33 4 16 69.38
29 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA ฿145,725.00 5 18 71.06
30 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA ฿144,775.00 4 16 70.44
31 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA ฿143,950.00 5 20 70.55
32 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA ฿141,750.00 5 14 70.50
33 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA ฿141,633.33 4 16 69.69
34 ธรรมนูญ คูณมาก Thummanoon KOONMARK THA ฿138,100.00 5 16 71.06
35 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA ฿137,300.00 5 18 70.83
36 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA ฿135,375.00 5 15 71.40
37 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA ฿114,375.00 5 14 71.64
38 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA ฿113,508.33 5 18 71.39
39 Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYN ฿107,200.00 5 18 71.67
40 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA ฿105,250.00 5 16 70.81
41 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA ฿98,466.67 5 16 71.13
42 จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA ฿93,750.00 5 16 70.63
43 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA ฿93,500.00 5 18 71.39
44 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA ฿84,150.00 4 14 71.43
45 ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA ฿82,250.00 2 8 68.00
46 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA ฿80,375.00 4 14 70.64
47 Janne KASKE Janne KASKE FIN ฿79,050.00 4 12 71.58
48 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA ฿78,625.00 5 14 71.93
49 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA ฿78,300.00 5 16 70.50
50 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN ฿76,450.00 4 14 71.79
51 James BOWEN James BOWEN USA ฿74,775.00 4 12 71.50
52 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA ฿72,033.33 5 16 71.13
53 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA ฿68,700.00 5 16 71.44
54 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA ฿68,250.00 4 12 70.58
55 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA ฿67,325.00 5 14 71.00
56 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA ฿64,575.00 3 10 71.70
57 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA ฿64,400.00 4 14 71.14
58 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA ฿60,100.00 5 13 72.77
59 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA ฿59,100.00 5 13 71.77
60 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA ฿56,400.00 4 12 71.58
61 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA ฿53,550.00 4 12 72.42
62 เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANUCH THA ฿51,625.00 5 14 72.07
63 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA ฿51,133.33 2 8 71.75
64 ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA ฿49,825.00 5 13 72.77
65 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA ฿48,600.00 5 14 71.71
66 สมเกียรติ ศรีสง่า Somkiat SRISA-NGA THA ฿48,425.00 3 10 71.50
67 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA ฿46,950.00 5 14 70.71
68 มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA ฿44,075.00 5 14 72.71
69 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA ฿43,950.00 4 10 72.20
70 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA ฿43,800.00 5 11 73.27
71 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA ฿43,175.00 5 14 71.29
72 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA ฿42,550.00 4 12 70.25
73 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPETCHARAPORN THA ฿41,250.00 4 12 72.92
74 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA ฿40,875.00 5 12 71.83
75 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA ฿40,125.00 5 14 71.36
76 นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล Narinrit TANTRAKUL THA ฿36,625.00 4 12 73.17
77 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA ฿32,850.00 5 14 70.86
78 วรเมธ อัศรัสกร Voramate AUSSARASSAKORN THA ฿32,000.00 3 8 70.13
79 Sang LEE Sang LEE CAN ฿32,000.00 2 6 69.17
80 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA ฿31,200.00 2 8 69.38
81 อานน ว่องวาณิช Arnond VONGVANIJ THA ฿30,075.00 3 8 71.88
82 เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA ฿27,900.00 2 6 71.67
83 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA ฿25,200.00 1 4 72.50
84 ธนัทชาญ เผือกเทศ Tanutchan PUAKTES THA ฿25,000.00 3 7 74.00
85 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA ฿24,075.00 1 4 72.75
86 วรกิตติ์ ศรีทา Worakit SREETA THA ฿23,850.00 4 10 73.60
87 Sam CHIEN Sam CHIEN USA ฿23,800.00 2 6 69.50
88 พรสกล ทิพย์สนิท Pornsakon TIPSANIT THA ฿23,750.00 3 8 75.25
89 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA ฿23,175.00 5 12 73.25
90 Nadeem INYAT Nadeem INYAT PAK ฿23,175.00 4 10 73.50
91 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA ฿22,050.00 4 10 73.30
92 โลณภูมิ นาวีเสถียร Lownaphum NAVISTHRIRA THA ฿22,050.00 2 6 72.50
93 กันตพงศ์ ชัยศิริวิเชียร Kantapong CHAISIRIWICHIAN THA ฿22,050.00 1 4 73.25
94 ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA ฿21,050.00 4 10 73.10
95 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA ฿20,850.00 3 8 73.88
96 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA ฿20,850.00 1 4 73.50
ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA ฿20,850.00 1 4 73.50
98 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA ฿20,550.00 2 6 74.00
99 ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA ฿19,083.33 5 12 71.50
100 กฤษวรรษณ์ ทองก้อน Krisawat THONGKON THA ฿18,000.00 4 10 73.50
101 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA ฿17,400.00 2 6 72.67
102 ภวัต ประชุมศรีสกุล Pawat PRACHOOMSRISAKUL THA ฿15,750.00 1 4 67.75
103 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA ฿14,700.00 3 8 72.38
104 ณธัชพงศ์ พุฒิพันธุ์พฤทธิ์ Nathatchapong PUTTIPUNPALIT THA ฿14,700.00 1 4 71.75
105 ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA ฿14,000.00 5 12 73.25
106 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA ฿13,233.33 4 9 74.89
107 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA ฿9,750.00 5 11 72.09
108 ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด Pasamet POGAMNERD THA ฿9,750.00 3 8 72.88
109 จิโรจ จันทร์อินทร์ Jirod JANIN THA ฿9,000.00 3 8 73.88
110 ยศพล อรรถวานิช Yossapol ATTAVANICH THA ฿8,500.00 2 6 76.83