PRO AM

POS PLAYER PLAYER NAT EARNING PLAYED ROUND STROKE AVG
1 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA ฿1,314,500.00 6 20 68.05
2 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA ฿920,900.00 8 32 68.53
3 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA ฿775,650.00 6 24 67.79
4 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA ฿743,925.00 6 24 68.29
5 อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA ฿692,283.93 6 24 68.67
6 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA ฿681,015.00 7 28 69.36
7 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA ฿651,350.00 6 22 69.09
8 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA ฿483,550.00 2 8 69.63
9 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA ฿459,591.67 6 24 68.71
10 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA ฿449,475.00 5 20 68.95
11 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA ฿441,125.00 5 20 67.95
12 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA ฿438,254.17 7 24 68.92
13 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA ฿428,750.00 8 30 68.80
14 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom  SAKSANSIN THA ฿393,933.93 6 24 68.38
15 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA ฿383,488.10 8 30 69.23
16 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA ฿367,383.33 5 18 69.33
17 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA ฿342,100.00 8 32 69.91
18 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA ฿339,750.00 8 26 70.31
19 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA ฿331,871.43 3 12 67.75
20 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA ฿328,675.00 7 26 68.92
21 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA ฿316,591.67 8 32 69.28
22 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA ฿301,616.67 8 24 70.50
23 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA ฿294,250.00 6 24 69.46
24 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA ฿267,150.00 6 20 69.60
25 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA ฿227,408.33 7 28 69.75
26 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA ฿211,808.33 7 23 70.35
27 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA ฿199,900.00 8 28 70.21
28 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA ฿192,062.50 5 17 70.76
29 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA ฿189,675.00 5 20 69.25
30 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA ฿179,100.00 8 24 71.25
31 ธรรมนูญ คูณมาก Thummanoon KOONMARK THA ฿177,650.00 8 26 70.81
32 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA ฿172,058.33 3 12 69.58
33 จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA ฿165,890.00 8 28 70.14
34 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA ฿160,473.33 7 24 70.08
35 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA ฿153,950.00 6 20 70.45
36 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA ฿149,958.33 5 18 69.78
37 Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYN ฿148,390.00 8 28 71.25
38 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA ฿148,350.00 8 26 70.54
39 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA ฿145,725.00 7 22 70.95
40 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA ฿144,775.00 5 18 70.56
41 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA ฿139,525.00 8 24 71.17
42 Janne KASKE Janne KASKE FIN ฿138,921.43 5 16 70.31
43 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA ฿135,940.00 7 24 70.21
44 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA ฿132,290.00 7 24 71.00
45 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA ฿130,925.00 8 26 70.23
46 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN ฿130,575.00 6 22 70.68
47 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA ฿130,008.33 7 24 71.13
48 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA ฿128,475.00 7 20 71.70
49 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA ฿124,446.43 4 14 70.21
50 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA ฿119,150.00 6 22 70.91
51 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA ฿106,675.00 7 22 70.91
52 มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA ฿105,391.67 8 23 71.00
53 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA ฿104,490.00 7 22 70.55
54 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA ฿100,560.00 7 22 71.32
55 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA ฿100,400.00 7 20 70.35
56 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA ฿98,550.00 7 19 70.79
57 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA ฿98,466.67 6 18 71.06
58 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA ฿96,500.00 6 20 69.85
59 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA ฿93,450.00 3 10 71.00
60 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA ฿93,100.00 8 24 71.13
61 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA ฿89,133.33 7 22 71.41
62 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA ฿86,800.00 4 16 69.38
63 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA ฿85,850.00 6 20 71.75
64 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA ฿84,550.00 7 21 72.24
65 ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA ฿82,250.00 2 8 68.00
66 เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANUCH THA ฿79,450.00 8 22 71.64
67 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA ฿76,775.00 5 16 70.63
68 James BOWEN James BOWEN USA ฿74,775.00 6 16 71.69
69 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA ฿73,600.00 8 21 72.48
70 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA ฿71,610.00 7 20 71.65
71 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA ฿68,700.00 6 18 71.67
72 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA ฿65,633.33 4 14 72.36
73 ธนัทชาญ เผือกเทศ Tanutchan PUAKTES THA ฿64,640.00 5 15 72.07
74 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA ฿64,400.00 6 18 71.06
75 ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA ฿63,625.00 8 21 72.76
76 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA ฿59,160.00 8 19 72.68
77 ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA ฿55,500.00 8 22 72.05
78 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA ฿54,375.00 6 16 72.19
79 นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล Narinrit TANTRAKUL THA ฿53,725.00 6 18 72.61
80 Sang LEE Sang LEE CAN ฿50,000.00 3 10 70.10
81 สมเกียรติ ศรีสง่า Somkiat SRISA-NGA THA ฿48,425.00 4 11 72.09
82 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA ฿46,950.00 7 18 70.94
83 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA ฿43,175.00 7 18 71.72
84 เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA ฿43,000.00 4 12 72.42
85 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA ฿40,890.00 7 17 72.88
86 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA ฿40,275.00 3 10 72.30
87 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA ฿37,050.00 3 10 72.40
88 จิโรจ จันทร์อินทร์ Jirod JANIN THA ฿35,300.00 6 16 72.38
89 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA ฿34,850.00 5 14 73.21
90 ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA ฿34,183.33 7 18 71.50
91 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA ฿32,850.00 7 18 71.44
92 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA ฿32,100.00 5 14 72.43
93 วรเมธ อัศรัสกร Voramate AUSSARASSAKORN THA ฿32,000.00 4 10 70.90
94 กฤษวรรษณ์ ทองก้อน Krisawat THONGKON THA ฿29,250.00 5 14 73.71
95 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA ฿25,110.00 7 17 71.82
96 วรกิตติ์ ศรีทา Worakit SREETA THA ฿23,850.00 4 10 73.60
97 Sam CHIEN Sam CHIEN USA ฿23,800.00 2 6 69.50
98 พรสกล ทิพย์สนิท Pornsakon TIPSANIT THA ฿23,750.00 3 8 75.25
99 Nadeem INYAT Nadeem INYAT PAK ฿23,175.00 6 14 73.64
100 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA ฿22,550.00 8 17 71.59
101 โลณภูมิ นาวีเสถียร Lownaphum NAVISTHRIRA THA ฿22,050.00 4 9 72.11
102 กันตพงศ์ ชัยศิริวิเชียร Kantapong CHAISIRIWICHIAN THA ฿22,050.00 3 8 72.38
103 ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA ฿21,050.00 5 12 72.92
104 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA ฿20,850.00 1 4 73.50
105 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA ฿20,550.00 5 12 73.42
106 ภูริลาภ เอื้อมมงคล Purilarp EUAMMONGKOL THA ฿18,750.00 6 12 72.83
107 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA ฿17,400.00 4 10 72.10
108 ภวัต ประชุมศรีสกุล Pawat PRACHOOMSRISAKUL THA ฿15,750.00 3 8 71.50
109 อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA ฿15,100.00 8 18 72.22
110 ธนน ธีรสิทธิภัทร(ณธัชพงศ์ พุฒิพันธุ์พฤทธ์) Tanon TEERASITIPATR THA ฿14,700.00 2 6 73.17
111 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA ฿14,500.00 8 18 72.72
112 KIM Sung-Keun KIM Sung-Keun KOR ฿14,000.00 4 10 73.50
113 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA ฿13,800.00 7 14 74.64
114 ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA ฿13,700.00 5 12 73.67
115 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA ฿13,233.33 5 9 74.89
116 ปฐมพล เฟื่องสวัสดิ์ Pathompon FUENGSAWAT THA ฿12,500.00 1 4 73.75
117 ศิลป์ พรมุณีสุนทร Silpa PORNMUNEESUNTORN THA ฿12,000.00 6 14 76.86
118 นชา พัฒน์ชนะ Nacha PATCHANA THA ฿10,500.00 2 6 76.67
119 ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด Pasamet POGAMNERD THA ฿9,750.00 3 8 72.88
120 ยศพล อรรถวานิช Yossapol ATTAVANICH THA ฿8,500.00 2 6 76.83