PRO AM

POS PLAYER PLAYER NAT EARNING PLAYED ROUND STROKE AVG
1 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA ฿1,418,000.00 7 24 67.88
2 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA ฿983,600.00 9 36 68.39
3 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA ฿866,015.00 8 32 68.94
4 อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA ฿795,783.93 7 28 68.43
5 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA ฿775,650.00 6 24 67.79
6 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA ฿743,925.00 6 24 68.29
7 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA ฿651,350.00 6 22 69.09
8 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA ฿483,550.00 2 8 69.63
9 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA ฿474,054.17 8 28 68.79
10 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA ฿461,050.00 9 34 68.76
11 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA ฿459,591.67 6 24 68.71
12 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA ฿449,475.00 5 20 68.95
13 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA ฿441,125.00 5 20 67.95
14 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA ฿407,288.10 9 34 69.24
15 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA ฿398,550.00 8 23 69.78
16 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom  SAKSANSIN THA ฿393,933.93 6 24 68.38
17 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA ฿379,291.67 9 36 69.06
18 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA ฿372,050.00 9 30 70.07
19 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA ฿367,383.33 5 18 69.33
20 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA ฿358,900.00 9 36 70.00
21 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA ฿358,475.00 8 30 68.90
22 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA ฿331,871.43 3 12 67.75
23 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA ฿317,516.67 9 28 70.57
24 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA ฿294,250.00 7 26 69.58
25 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA ฿267,150.00 6 20 69.60
26 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA ฿262,600.00 9 32 69.84
27 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA ฿227,408.33 7 28 69.75
28 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA ฿211,808.33 7 23 70.35
29 ธรรมนูญ คูณมาก Thummanoon KOONMARK THA ฿201,450.00 9 30 70.60
30 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA ฿192,062.50 5 17 70.76
31 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA ฿189,675.00 5 20 69.25
32 จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA ฿186,190.00 9 32 70.13
33 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA ฿179,100.00 9 26 71.23
34 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA ฿176,490.00 8 28 69.86
35 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA ฿175,750.00 7 24 70.33
36 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA ฿172,058.33 3 12 69.58
37 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA ฿170,150.00 9 30 70.43
38 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA ฿169,325.00 9 28 70.82
39 Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYN ฿168,690.00 9 32 71.09
40 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA ฿160,473.33 7 24 70.08
41 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA ฿149,958.33 5 18 69.78
42 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA ฿145,725.00 7 22 70.95
43 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA ฿144,775.00 5 18 70.56
44 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA ฿139,750.00 4 14 70.00
45 Janne KASKE Janne KASKE FIN ฿138,921.43 5 16 70.31
46 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA ฿132,290.00 7 24 71.00
47 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA ฿130,925.00 9 27 70.41
48 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN ฿130,575.00 6 22 70.68
49 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA ฿130,008.33 7 24 71.13
50 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA ฿128,475.00 8 22 71.86
51 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA ฿124,446.43 4 14 70.21
52 มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA ฿121,291.67 9 27 71.00
53 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA ฿121,290.00 8 26 70.58
54 เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANUCH THA ฿120,000.00 9 26 71.04
55 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA ฿119,150.00 6 22 70.91
56 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA ฿114,900.00 9 28 70.93
57 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA ฿107,100.00 5 20 69.50
58 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA ฿106,675.00 8 25 71.12
59 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA ฿100,560.00 8 24 71.29
60 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA ฿100,400.00 7 20 70.35
61 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA ฿98,466.67 6 18 71.06
62 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA ฿98,350.00 8 25 72.24
63 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA ฿96,500.00 6 20 69.85
64 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA ฿89,133.33 8 23 71.96
65 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA ฿85,960.00 9 23 72.04
66 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA ฿85,850.00 7 22 71.82
67 ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA ฿82,250.00 2 8 68.00
68 ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA ฿78,300.00 9 26 71.65
69 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA ฿76,775.00 5 16 70.63
70 James BOWEN James BOWEN USA ฿74,775.00 6 16 71.69
71 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA ฿73,600.00 9 23 72.39
72 นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล Narinrit TANTRAKUL THA ฿72,525.00 7 22 72.18
73 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA ฿71,610.00 7 20 71.65
74 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA ฿68,700.00 6 18 71.67
75 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA ฿65,633.33 5 16 72.38
76 ธนัทชาญ เผือกเทศ Tanutchan PUAKTES THA ฿64,640.00 6 17 72.41
77 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA ฿64,400.00 6 18 71.06
78 ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA ฿63,625.00 9 23 72.70
79 จิโรจ จันทร์อินทร์ Jirod JANIN THA ฿62,100.00 7 20 71.70
80 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA ฿54,375.00 6 16 72.19
81 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA ฿53,850.00 4 14 71.93
82 Sang LEE Sang LEE CAN ฿50,000.00 3 10 70.10
83 สมเกียรติ ศรีสง่า Somkiat SRISA-NGA THA ฿48,425.00 4 11 72.09
84 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA ฿46,950.00 8 20 71.00
85 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA ฿43,175.00 7 18 71.72
86 เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA ฿43,000.00 5 14 72.21
87 อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA ฿41,900.00 9 22 71.64
88 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA ฿40,890.00 8 19 72.79
89 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA ฿40,275.00 4 12 72.08
90 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA ฿37,850.00 9 21 71.52
91 ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA ฿36,050.00 6 16 72.56
92 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA ฿34,850.00 6 15 73.60
93 ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA ฿34,183.33 7 18 71.50
94 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA ฿32,850.00 7 18 71.44
95 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA ฿32,100.00 5 14 72.43
96 วรเมธ อัศรัสกร Voramate AUSSARASSAKORN THA ฿32,000.00 5 12 71.58
97 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA ฿31,600.00 5 14 72.07
98 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA ฿31,500.00 8 18 73.72
99 กฤษวรรษณ์ ทองก้อน Krisawat THONGKON THA ฿29,250.00 6 16 73.69
100 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA ฿27,833.33 6 13 73.92
101 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA ฿26,800.00 3 8 70.25
102 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA ฿25,110.00 8 19 71.74
103 วรกิตติ์ ศรีทา Worakit SREETA THA ฿23,850.00 4 10 73.60
104 Sam CHIEN Sam CHIEN USA ฿23,800.00 2 6 69.50
105 พรสกล ทิพย์สนิท Pornsakon TIPSANIT THA ฿23,750.00 3 8 75.25
106 Nadeem INYAT Nadeem INYAT PAK ฿23,175.00 6 14 73.64
107 โลณภูมิ นาวีเสถียร Lownaphum NAVISTHRIRA THA ฿22,050.00 4 9 72.11
108 กันตพงศ์ ชัยศิริวิเชียร Kantapong CHAISIRIWICHIAN THA ฿22,050.00 3 8 72.38
109 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA ฿20,850.00 2 6 72.67
110 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA ฿20,550.00 6 14 73.36
111 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA ฿18,800.00 6 14 71.79
112 เสฐียรพงศ์ ตันตะราวงศา Sathienrapong TUNTARAWONGSA THA ฿18,800.00 1 4 70.25
113 ภูริลาภ เอื้อมมงคล Purilarp EUAMMONGKOL THA ฿18,750.00 6 12 72.83
114 ชยกร เหรียญทองคำ Chayakorn REANTONGKOME THA ฿17,700.00 7 15 72.67
115 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA ฿17,700.00 2 6 72.50
116 พศวัตธ์ วารีศิริรักษ์ Potsawat WAREESIRIRAK THA ฿15,900.00 1 4 71.00
117 ภวัต ประชุมศรีสกุล Pawat PRACHOOMSRISAKUL THA ฿15,750.00 4 9 72.67
118 ธนน ธีรสิทธิภัทร(ณธัชพงศ์ พุฒิพันธุ์พฤทธ์) Tanon TEERASITIPATR THA ฿14,700.00 3 8 72.88
119 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA ฿14,500.00 8 18 72.72
120 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA ฿14,200.00 5 12 73.92
121 KIM Sung-Keun KIM Sung-Keun KOR ฿14,000.00 4 10 73.50
122 อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA ฿13,800.00 5 12 73.83
123 ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA ฿13,700.00 5 12 73.67
124 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA ฿13,500.00 3 8 75.25
125 ปฐมพล เฟื่องสวัสดิ์ Pathompon FUENGSAWAT THA ฿12,500.00 2 6 73.33
126 ศิลป์ พรมุณีสุนทร Silpa PORNMUNEESUNTORN THA ฿12,000.00 6 14 76.86
127 นชา พัฒน์ชนะ Nacha PATCHANA THA ฿10,500.00 3 7 76.86
128 ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด Pasamet POGAMNERD THA ฿9,750.00 3 8 72.88
129 ยศพล อรรถวานิช Yossapol ATTAVANICH THA ฿8,500.00 3 8 75.88