PRO AM

POS PLAYER PLAYER NAT EARNING PLAYED ROUND STROKE AVG
1 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA ฿1,418,000.00 7 24 67.88
2 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA ฿983,600.00 9 36 68.39
3 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA ฿866,015.00 8 32 68.94
4 อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA ฿795,783.93 7 28 68.43
5 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA ฿775,650.00 6 24 67.79
6 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA ฿743,925.00 6 24 68.29
7 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA ฿722,225.00 9 34 68.91
8 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA ฿658,000.00 8 30 69.50
9 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA ฿651,350.00 6 22 69.09
10 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA ฿533,288.10 10 38 69.29
11 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA ฿521,875.00 10 38 68.97
12 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA ฿512,754.17 9 32 69.09
13 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA ฿495,675.00 6 24 69.29
14 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA ฿483,550.00 2 8 69.63
15 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA ฿464,116.67 10 40 69.15
16 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA ฿459,591.67 7 26 69.04
17 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA ฿443,516.67 10 32 70.47
18 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA ฿441,125.00 5 20 67.95
19 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA ฿398,550.00 8 23 69.78
20 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom  SAKSANSIN THA ฿393,933.93 6 24 68.38
21 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA ฿384,550.00 10 40 70.30
22 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA ฿372,450.00 10 34 70.47
23 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA ฿372,050.00 10 32 70.25
24 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA ฿367,383.33 5 18 69.33
25 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA ฿347,425.00 10 36 69.86
26 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA ฿331,871.43 3 12 67.75
27 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA ฿289,200.00 7 24 70.29
28 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA ฿273,608.33 8 32 69.91
29 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA ฿215,550.00 10 30 71.27
30 จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA ฿214,090.00 10 36 70.36
31 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA ฿211,808.33 7 23 70.35
32 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA ฿210,690.00 9 32 70.09
33 Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYN ฿207,390.00 10 36 71.11
34 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA ฿200,275.00 8 28 70.75
35 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA ฿193,362.50 10 34 70.79
36 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA ฿192,062.50 5 17 70.76
37 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA ฿190,975.00 6 22 70.64
38 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA ฿189,675.00 5 20 69.25
39 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA ฿172,058.33 3 12 69.58
40 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA ฿169,325.00 10 30 71.07
41 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA ฿160,473.33 7 24 70.08
42 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA ฿153,300.00 6 24 69.75
43 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA ฿152,490.00 9 30 70.77
44 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA ฿150,525.00 9 26 72.15
45 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA ฿149,958.33 5 18 69.78
46 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA ฿146,100.00 10 32 71.06
47 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA ฿145,725.00 7 22 70.95
48 มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA ฿141,541.67 10 31 71.61
49 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA ฿139,750.00 5 16 70.56
50 Janne KASKE Janne KASKE FIN ฿138,921.43 5 16 70.31
51 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA ฿132,290.00 7 24 71.00
52 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA ฿130,925.00 9 27 70.41
53 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN ฿130,575.00 6 22 70.68
54 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA ฿130,008.33 7 24 71.13
55 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA ฿126,366.67 7 22 71.27
56 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA ฿124,446.43 4 14 70.21
57 เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANUCH THA ฿120,000.00 10 28 71.32
58 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA ฿119,150.00 6 22 70.91
59 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA ฿116,400.00 9 24 70.92
60 ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA ฿112,500.00 10 30 71.67
61 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA ฿110,975.00 6 20 70.85
62 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA ฿106,675.00 8 25 71.12
63 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA ฿101,100.00 5 16 71.75
64 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA ฿100,560.00 9 26 71.50
65 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA ฿100,400.00 7 20 70.35
66 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA ฿99,250.00 10 27 72.48
67 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA ฿98,350.00 9 27 72.52
68 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA ฿96,500.00 6 20 69.85
69 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA ฿89,133.33 9 24 72.17
70 ธนัทชาญ เผือกเทศ Tanutchan PUAKTES THA ฿86,090.00 7 21 72.76
71 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA ฿85,960.00 10 24 72.54
72 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA ฿85,850.00 8 24 71.96
73 ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA ฿82,250.00 2 8 68.00
74 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA ฿77,800.00 6 18 71.83
75 James BOWEN James BOWEN USA ฿74,775.00 6 16 71.69
76 นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล Narinrit TANTRAKUL THA ฿72,525.00 7 22 72.18
77 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA ฿71,610.00 7 20 71.65
78 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA ฿71,310.00 9 23 71.61
79 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA ฿69,050.00 10 25 71.60
80 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA ฿68,700.00 6 18 71.67
81 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA ฿65,633.33 6 17 72.82
82 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA ฿65,415.00 9 23 72.87
83 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA ฿65,000.00 7 18 71.61
84 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA ฿64,400.00 6 18 71.06
85 เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA ฿64,000.00 6 18 72.72
86 ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA ฿63,625.00 10 24 72.92
87 อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA ฿62,450.00 10 26 72.12
88 จิโรจ จันทร์อินทร์ Jirod JANIN THA ฿62,100.00 8 22 71.86
89 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA ฿58,062.50 7 19 73.58
90 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA ฿58,050.00 9 22 73.50
91 ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA ฿55,183.33 8 22 72.05
92 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA ฿54,375.00 7 17 72.65
93 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA ฿53,850.00 4 14 71.93
94 Sang LEE Sang LEE CAN ฿50,000.00 3 10 70.10
95 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA ฿48,750.00 3 10 72.50
96 สมเกียรติ ศรีสง่า Somkiat SRISA-NGA THA ฿48,425.00 4 11 72.09
97 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA ฿43,350.00 3 10 72.70
98 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA ฿43,175.00 7 18 71.72
99 ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA ฿36,050.00 7 18 72.61
100 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA ฿32,850.00 8 20 71.70
101 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA ฿32,100.00 6 16 72.88
102 วรเมธ อัศรัสกร Voramate AUSSARASSAKORN THA ฿32,000.00 6 14 71.86
103 ธรรศ แจ้งกิจ Trass JAENGKIT THA ฿31,200.00 4 10 72.50
104 ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA ฿31,200.00 2 5 72.80
105 กฤษวรรษณ์ ทองก้อน Krisawat THONGKON THA ฿29,250.00 7 18 73.83
106 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA ฿27,900.00 8 18 73.44
107 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA ฿27,833.33 7 15 74.20
108 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA ฿26,800.00 4 10 70.90
109 วรกิตติ์ ศรีทา Worakit SREETA THA ฿23,850.00 5 12 73.75
110 Sam CHIEN Sam CHIEN USA ฿23,800.00 2 6 69.50
111 พรสกล ทิพย์สนิท Pornsakon TIPSANIT THA ฿23,750.00 3 8 75.25
112 คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA ฿23,212.50 5 12 73.75
113 Tatsuya MIYAKI Tatsuya MIYAKI JPN ฿23,212.50 1 4 73.50
114 Nadeem INAYAT Nadeem INAYAT PAK ฿23,175.00 7 16 73.75
115 บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA ฿22,050.00 9 20 73.80
116 โลณภูมิ นาวีเสถียร Lownaphum NAVISTHRIRA THA ฿22,050.00 4 9 72.11
117 กันตพงศ์ ชัยศิริวิเชียร Kantapong CHAISIRIWICHIAN THA ฿22,050.00 3 8 72.38
118 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA ฿20,550.00 7 16 73.38
119 เสฐียรพงศ์ ตันตะราวงศา Sathienrapong TUNTARAWONGSA THA ฿18,800.00 2 6 73.00
120 ภูริลาภ เอื้อมมงคล Purilarp EUAMMONGKOL THA ฿18,750.00 6 12 72.83
121 ชยกร เหรียญทองคำ Chayakorn REANTONGKOME THA ฿17,700.00 8 16 72.75
122 พศวัตธ์ วารีศิริรักษ์ Potsawat WAREESIRIRAK THA ฿15,900.00 1 4 71.00
123 ภวัต ประชุมศรีสกุล Pawat PRACHOOMSRISAKUL THA ฿15,750.00 4 9 72.67
124 ธนน ธีรสิทธิภัทร Tanon TEERASITIPATR THA ฿14,700.00 3 8 72.88
125 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA ฿14,500.00 8 18 72.72
126 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA ฿14,200.00 6 13 74.08
127 KIM Sung-Keun KIM Sung-Keun KOR ฿14,000.00 4 10 73.50
128 อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA ฿13,800.00 6 14 73.86
129 ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA ฿13,700.00 6 13 74.15
130 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA ฿13,500.00 4 10 75.40
131 ปฐมพล เฟื่องสวัสดิ์ Pathompon FUENGSAWAT THA ฿12,500.00 3 8 74.00
132 ศิลป์ พรมุณีสุนทร Silpa PORNMUNEESUNTORN THA ฿12,000.00 6 14 76.86
133 นชา พัฒน์ชนะ Nacha PATCHANA THA ฿10,500.00 3 7 76.86
134 ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด Pasamet POGAMNERD THA ฿9,750.00 3 8 72.88
135 ยศพล อรรถวานิช Yossapol ATTAVANICH THA ฿8,500.00 3 8 75.88