PRO AM

POS PLAYER PLAYER NAT EARNING PLAYED ROUND STROKE AVG
1 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA ฿750,000.00 2 6 69.00
2 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA ฿540,466.67 3 12 69.00
3 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA ฿483,550.00 2 8 69.63
4 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA ฿392,200.00 3 12 69.58
5 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA ฿341,625.00 3 12 69.33
6 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA ฿299,650.00 3 12 70.08
7 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA ฿293,450.00 2 8 69.13
8 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom  SAKSANSIN THA ฿279,512.50 3 12 69.25
9 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA ฿272,000.00 2 8 68.38
10 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA ฿249,000.00 2 8 70.50
11 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA ฿245,300.00 2 8 69.50
12 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA ฿222,954.17 3 12 69.58
13 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA ฿204,733.33 3 12 69.67
14 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA ฿203,250.00 3 12 69.75
15 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA ฿166,862.50 3 11 70.18
16 อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA ฿182,912.50 3 12 70.33
17 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA ฿172,058.33 3 12 69.58
18 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA ฿141,750.00 3 10 70.50
19 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA ฿139,500.00 3 12 70.42
20 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA ฿130,875.00 3 12 70.08
ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA ฿130,875.00 3 12 70.08
22 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA ฿126,125.00 3 12 70.17
23 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA ฿122,550.00 3 12 70.50
24 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA ฿117,825.00 3 12 70.92
25 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA ฿117,475.00 3 12 70.67
26 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA ฿114,375.00 3 10 71.50
27 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA ฿111,075.00 3 10 70.40
28 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA ฿106,450.00 2 8 70.25
29 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA ฿103,100.00 3 12 70.83
30 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA ฿103,000.00 3 12 70.83
31 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA ฿96,000.00 3 12 70.92
32 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA ฿86,425.00 3 12 71.17
33 ธรรมนูญ คูณมาก Thummanoon KOONMARK THA ฿84,400.00 3 10 70.90
34 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA ฿79,308.33 3 12 71.75
35 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA ฿78,700.00 3 10 71.30
36 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA ฿77,175.00 3 10 71.60
37 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA ฿70,566.67 3 10 71.30
38 Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYN ฿70,000.00 3 12 72.08
39 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA ฿68,250.00 3 10 71.60
40 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA ฿63,550.00 3 10 71.10
41 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA ฿62,550.00 3 10 71.10
42 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA ฿60,100.00 3 9 72.89
43 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA ฿58,575.00 2 8 71.38
44 ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA ฿58,450.00 1 4 69.25
45 Janne KASKE Janne KASKE FIN ฿57,000.00 2 6 71.50
46 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA ฿53,650.00 3 10 71.80
47 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA ฿53,550.00 3 10 72.00
48 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA ฿52,625.00 3 8 72.00
49 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN ฿52,375.00 2 8 72.00
50 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA ฿49,950.00 3 10 71.50
51 ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA ฿49,825.00 3 10 72.70
52 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA ฿48,500.00 3 10 72.70
53 สมเกียรติ ศรีสง่า Somkiat SRISA-NGA THA ฿48,425.00 3 10 71.50
54 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA ฿47,100.00 3 7 73.14
55 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA ฿43,950.00 3 8 72.13
56 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA ฿41,900.00 3 10 73.20
57 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA ฿40,875.00 3 8 72.00
58 เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANUCH THA ฿40,875.00 3 8 73.13
59 นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล Narinrit TANTRAKUL THA ฿36,625.00 3 10 73.10
60 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA ฿36,250.00 2 6 72.83
61 James BOWEN James BOWEN USA ฿33,075.00 2 6 72.33
62 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA ฿31,633.33 1 4 69.75
63 อานน ว่องวาณิช Arnond VONGVANIJ THA ฿30,075.00 2 6 71.67
64 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA ฿29,375.00 3 8 72.38
65 มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA ฿29,375.00 3 8 74.00
66 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA ฿27,375.00 2 6 72.17
67 ธนัทชาญ เผือกเทศ Tanutchan PUAKTES THA ฿25,000.00 2 5 74.40
68 วรกิตติ์ ศรีทา Worakit SREETA THA ฿23,850.00 3 8 73.50
69 พรสกล ทิพย์สนิท Pornsakon TIPSANIT THA ฿23,750.00 1 4 75.00
70 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPETCHARAPORN THA ฿21,750.00 3 8 72.50
71 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA ฿21,750.00 3 8 72.88
72 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA ฿21,750.00 3 6 73.50
73 ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA ฿21,050.00 3 8 72.75
74 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA ฿20,550.00 1 4 73.75
75 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA ฿17,400.00 3 8 72.63
76 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA ฿17,400.00 2 6 72.67
77 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA ฿15,750.00 3 8 72.00
78 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA ฿15,750.00 3 8 72.13
79 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA ฿14,700.00 2 6 71.83
80 ณธัชพงศ์ พุฒิพันธุ์พฤทธิ์ Nathatchapong PUTTIPUNPALIT THA ฿14,700.00 1 4 71.75
81 เลอพงศ์ สิทธิวงศ์ Lerpong SITHIWONG THA ฿14,000.00 3 8 73.88
82 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA ฿13,233.33 3 8 72.63
83 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA ฿13,233.33 3 7 74.86
84 จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA ฿11,500.00 3 8 72.88
85 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA ฿11,500.00 3 8 73.50
86 ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด Pasamet POGAMNERD THA ฿9,750.00 3 8 72.88
87 จิโรจ จันทร์อินทร์ Jirod JANIN THA ฿9,000.00 2 6 73.83
88 ยศพล อรรถวานิช Yossapol ATTAVANICH THA ฿8,500.00 2 6 76.83